Tích hợp Microsoft Teams Audio Conferencing với Microsoft Teams Direct Routing

Gần đây Ms Teams hỗ trợ tính năng gọi là On-network Audio Conferencing cho phép tích hợp Teams Meeting Audio Conferencing Service với Ms Teams Direct Routing. Đây là một tính năng mà cộng đồng sử dụng Ms Teams rất cần và đã nhiều lần yêu cầu tính năng này.

Tham khảo: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/audio-conferencing-on-network

Trước đây khách hàng chỉ có cách duy nhất là gọi vào số Dial In dạng Toll-free khi tạo meeting dùng Ms Teams.
Không có cách nào tích hợp được số Ms Teams Direct Routing (số của công ty) với số dịch vụ Audio Conferencing. Mặc dù hướng gọi ra có thể thực hiện được qua Direct Routing như mời tham gia vào Audio meeting qua Teams.

Với tính năng mới này, rào cản về mặt kỹ thuật đã được dở bỏ và khách hàng có thể thực hiện gọi vào số công ty để tham gia vào audio conferencing của công ty cũng như công ty có thể thiết lập gọi audio ra ngoài để mời các thành viên tham gia meeting qua thoại.

Tính năng On-network Audio Conferencing cho phép Ribbon SBC có thể giao tiếp được với Microsoft Teams Audio Conferencing Service :

  • Định tuyến cuộc gọi từ SBC đến Microsoft Teams Audio Conferencing Service
  • Nhận cuộc gọi từ Microsoft Teams Audio Conferencing Service trên Ribbon SBC

Yêu cầu cần thiết để sử dụng giải pháp này :

  • Khách hàng cần phải có Ribbon SBC để đấu nối SIP trunk với nhà mạng và máy chủ Ms Teams .
  • Khách hàng cần có license Phone System cho các máy nhánh cần thực hiện gọi ra PSTN.
  • Khách hàng cần có license Microsoft Teams Audio Conferencing cho những máy Teams Client thiết lập audio conferencing meeting.

Mô hình kỹ thuật được thiết lập như sau:

Mô hình thực hiện Dial In

Mô hình thực hiện Dial Out

Bài viết có sử dụng tài liệu của https://lucavitali.wordpress.com/2020/08/06/teams-on-network-audio-conferencing/