Yêu cầu chung cho Hệ thống an toàn thông tin

Mô hình giải pháp

 • Tại trung tâm (HO): trang bị cặp Next-Gen Firewall chạy HA (active/passive – số 1 & 2). Nhằm mục đích kiểm soát truy cập và bảo vệ hệ thống mạng toàn bộ HO. Và kết nối dữ liệu với các chi nhánh/văn phòng.
 • Tại chi nhánh (BO): trang bị mỗi BO một thiết bị Next-Gen Firewall (số 3 – 4). Ngoài chức năng bảo vệ thì kiêm luôn việc định tuyến và kết nối về HO.
 • Máy trạm người dùng và máy chủ: trang bị phần mềm bảo vệ và ngăn chặn mã độc.
 • Toàn bộ giải pháp trang bị được quản lý tập trung quan 1 giao diện duy nhất – Sophos Central (số 5)

Giải pháp bảo mật hệ thống

Đề xuất giải pháp bảo vệ hệ thống với thiết bị tường lửa tích hợp đa chức năng, cùng với các giải pháp bảo vệ tiên tiến tiến bằng điện toán đám mây (Cloud).
Các giải pháp tích hợp sẽ xoay quanh công nghệ Synchronized Security, quản lý tập trung thống nhất qua Sophos Central.

Tường lửa Sophos XGS – Next-Gen Firewall

 • Tương lửa kiểm soát người dùng truy cập tài nguyên mạng
 • Ngăn chặn tấn công từ bên ngoài, phòng chống xâm nhập
 • Tính năng Networking: Load Balacing, Routing, Bridge…
 • Kiểm soát truy cập internet, website, nội dung
 • Tính năng năng ngăn chặn mã độc
 • Hỗ trợ kết nối VPN site-to-site và client-to-site
 • Hỗ trợ Synchronized Security để đồng bộ trạng thái giữa Client và Firewall.
 • Firewall được quản lí qua Central Firewall Management

Endpoint Protection–Next-Gen Endpoint

 • Next-Generation Threat Protection: Sophos sử dụng nhiều công là phân tích hành vi, ngăn chăn việc khai thác, và phát hiện các traffic độc hại để loại bỏ tận gốc rễ các mối đe dọa không biết trước
 • Application Control: Cho phép giám sát và ngăn chặn việc sử dụng các ứng dụng trên máy tính của họ, đảm bảo Policy đưa ra
 • Device Control: Hạn chế, kiểm soát các thiết bị ngoại vi như USB…
 • Web Control: tính năng lọc web trên máy người dụng theo catorogies, ngăn chặn tải các file nguy hiểm như *.exe, tuỳ biến linh hoạt khung thời gian.