EdgeMarc được thiết kế để đáp ứng nhu cầu khắt khe của các nhà cung cấp dịch vụ muốn triển khai Truyền thông hợp nhất và SIP Trunking, bao gồm Direct Routing của Microsoft Teams hoặc Zoom Phone, với mức độ bảo mật và chất lượng cao.
 
Việc tích hợp các thiết bị EdgeMarc với Trung tâm kiểm soát dịch vụ (Service Control Center) EdgeView cho phép các nhà cung cấp dịch vụ nhanh chóng triển khai và quản lý hàng trăm hoặc thậm chí hàng chục nghìn thiết bị EdgeMarc. EdgeView cài đặt nhanh chóng và dễ dàng, chỉ vào thao tác là hoàn thành cài đặt
 
Nó cũng cung cấp khả năng truy cập thời gian thực chi tiết vào bất kỳ trang web nào cũng như các công cụ báo cáo để quản lý toàn bộ mạng. Khi nhiều dịch vụ chuyển sang đám mây, các nhà cung cấp dịch vụ cần một cách thông minh hơn để cung cấp và quản lý các dịch vụ truyền thông.

EdgeView cung cấp dữ liệu thời gian thực về chất lượng cuộc gọi cũng như các công cụ để khắc phục sự cố với khả năng tương tác SIP. EdgeView cũng cung cấp các báo cáo, cảnh báo và xu hướng trên toàn mạng, làm cho nó trở thành một công cụ mạnh mẽ để giám sát toàn bộ mạng.

  • Multi-tenanted
  • Back-up Services
  • Alarming/Messaging
  • Zero Touch Provisioning (ZTP)
  • REST APIs
  • Call Sampling and Aggregate Scoring
  • Remote Packet Capture
  • Analytics Resiliency
  • Full VoIP eco-system config control and management
  • Hosted Offering
edgeview reporting
EdgeMarc tích hợp với EdgeView giúp đơn giản hóa đáng kể việc cung cấp và quản lý thiết bị (và ứng dụng), cho phép nhà cung cấp dịch vụ giám sát chất lượng thoại, phát hiện các vấn đề về khả năng tương tác SIP và nhanh chóng khắc phục sự cố mà không cần cử kỹ thuật viên tại chỗ.
 
Không có gì ngạc nhiên khi nhiều nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu thế giới sử dụng EdgeMarc trong các triển khai UCaaS và SIP Trunk của họ. EdgeMarc chính là giải pháp.
 
Các thiết bị EdgeMarc cung cấp một tập hợp các chức năng để cung cấp giải pháp phân ranh giới linh hoạt nhất

Tính năng EdgeMarc

Danh sách các thiết bị EdgeMarc

Xem thêm thông tin các sản phẩm EdgeMarc