Author Archives: admin

Họp mặt giao lưu kết nối doanh nghiệp Tp Thủ Đức 2022

Vào ngày 08/4/2022, Hội Tin học TP.HCM (HCA) phối hợp cùng Hội Doanh nghiệp TP. Thủ Đức (TBA) tổ chức chương trình Họp mặt – Giao lưu kết nối doanh nghiệp năm 2022 kết hợp Talkshow “Chuyển đổi số – Hỗ trợ và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa” tại Hội quán Doanh nhân Thủ Đức. Hội Tin…