Tổng đài Zoom Phone

Zoom Phone là giải pháp tổng đài được tích hợp sẵn trên Zooms là một nền tảng gồm các dịch vụ voice, video, chat và họp trực tuyến. Với Zoom Phone bạn có thể gọi ra/vô mạng di động bên ngoài. Tính năng Zoom’s Bring Your Own Carrier (BYOC), Zoom cho phép khách hàng sử dụng lại đầu số của nhà mạng đang có tại khu vực triển khai để nhanh chóng chuyển đổi từ tổng đài truyền thống lên tổng đài Zoom nhanh chóng.

Các lợi ích khi triển khai giải pháp Zoom Phone System

 • Khách hàng không cần phải đầu tư tổng đài như truyền thống với các vấn đề về mở rộng phần cứng, tiết kiệm không gian làm việc.
 • Dễ dàng mở rộng và thu hẹp theo nhu cầu sử dụng
 • Triển khai nhanh và không phụ thuộc vị trí địa lý.
 • Nhân viên có thể sử dụng trên tất cả các thiết bị từ điện thoại bàn, máy tính, tablet hoặc di động. Không còn giới hạn trong văn phòng và ngoài văn phòng làm việc.
 • Giải pháp Zoom Phone tích hợp thoại giúp doanh nghiệp triển khai nhanh mô hình văn phòng không dây, không giấy, văn phòng ảo … và đặc biệt linh hoạt khi làm việc Work From Home.

Yêu cầu triển khai

Để triển khai được Zoom Phone System theo kiến trúc BYOC thì khách hàng cần phải có các điều kiện sau :

 • Khách hàng cần có license tối thiểu là Zoom Pro
 • Khách hàng cần mua thêm Zoom Phone cho mỗi máy nhánh
 • Khách hàng cần có IP tĩnh
 • Khách hàng cần có chứng thực số CA được Zoom khuyến nghị
 • Khách hàng cần có thiết bị Ribbon SBC 1000 / 2000 hoặc được hãng Zoom khuyến nghị
 • Khách hàng cần thuê dịch vụ SIP Trunk của nhà mạng ở Việt Nam hoặc giao tiếp E1 ISDN truyền thống.