Digital Workplace

Văn phòng làm việc số cho doanh nghiệp

 

GIẢI PHÁP VĂN PHÒNG LÀM VIỆC SỐ

Các yêu cầu và thách thức của thực tiễn

  • Xu hướng nhân viên làm việc từ xa
  • Xu hướng dịch chuyển lên điện toán đám mây
  • Khả năng và giải pháp ứng phó với thiên tai, dịch hoạt
  • Tiết kiệm chi phí máy móc, giấy và văn phòng làm việc