Thuê thiết bị SBC

Dịch vụ cho thuê thiết bị SBC của hãng Ribbon là dịch vụ duy nhất đầu tiên ở Việt Nam của công ty ATHL Solutions.
Dịch vụ này cho phép khách hàng thuê thiết bị EdgeMarc của hãng Ribbon Communications để đấu nối SIP Trunk/E1… với nhà mạng hoặc các dịch vụ khác như Zooms Phone, Teams Phone….

.

Mô hình đấu nối sử dụng SBC