(+84) 28-71079000  (+84) 28-73007036        sales@athlsolutions.com
 • IP Contact Center

  IP Contact Center

  Giải pháp trung tâm chăm sóc khách hàng giúp tối ưu hóa hoạt động chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp

 • Video Conferencing

  Video Conferencing

  Giải pháp hội họp từ xa qua mạng IP, giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận hành, tăng thời gian ra quyết định

 • Microsoft Lync 2013

  Microsoft Lync 2013

  Giải pháp truyền thông hợp nhất Microsoft Lync 2013 hỗ trợ chat, trạng thái hiện diện, chia sẻ file, audio conferencing và video conferencing, tích hợp sâu vào hệ sinh thái Microsoft.

 • OpenScape UC

  OpenScape UC

  Giải pháp truyền thông hợp nhất trên nền tảng SIP. Hệ thống hỗ trợ 100.000 thuê bao và 3000 chi nhánh

 • Asterisk

  Asterisk

  Giải pháp truyền thông VoIP mã nguồn mở


Giải pháp cho bán lẻ

Cung cấp các giải pháp cho lĩnh vực bán lẻ

Giải pháp viễn thông cho ngành bán lẻ

images
Xu hướng phát triển ngành bán lẻ với mô hình hàng loạt cửa hàng, siêu thị đang phát triển nhanh trong những năm qua với nhu cầu bức thiết về giải pháp quản lý tập trung và phân tán cho phép doanh nghi...