Ribbon Communications

noimage_new

Ribbon Communications là nhà sản xuất các thiết bị Session Border Controller hàng đầu thế giới. Trụ sở chính của Ribbon Communications đặt tại Mỹ.