Thiết bị Ribbon SBC 2000

Ribbon SBC2000 hỗ trợ đến 600 cuộc gọi đồng thời và hỗ trợ kết nối Ms Teams, Zoom