• +84 28 71079000
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cho thuê hệ thống

DỊCH VỤ CHO THUÊ TỔNG ĐÀI ẢO

Giải pháp tổng đài ảo cung cấp đầy đủ các tính năng cho doanh nghiệp

GÓI 10 USERS

đ500K/Tháng

 • 01 Câu chào nhiều cấp
 • 10 Số máy nhánh
 • 02 thiết bị đăng ký cùng 01 số máy nhánh
 • Hỗ trợ hardphone giao thức SIP
 • Hỗ trợ softphone trên PC, laptop, tablet, smartphone
 • Nhà mạng FTEL/CTEL/VNPT
 • Dịch vụ hỗ trợ 9/5

GÓI 100 USERS

đ5.000K/Tháng

 • 01 Câu chào nhiều cấp
 • 100 Số máy nhánh
 • 02 thiết bị đăng ký cùng 01 số máy nhánh
 • Hỗ trợ hardphone giao thức SIP
 • Hỗ trợ softphone trên PC, laptop, tablet, smartphone
 • Nhà mạng FTEL/CTEL/VNPT
 • Dịch vụ hỗ trợ 9/5

GÓI 200 USERS

đ10.000K/Tháng

 • 01 Câu chào nhiều cấp
 • 200 Số máy nhánh
 • 02 thiết bị đăng ký cùng 01 số máy nhánh
 • Hỗ trợ hardphone giao thức SIP
 • Hỗ trợ softphone trên PC, laptop, tablet, smartphone
 • Nhà mạng FTEL/CTEL/VNPT
 • Dịch vụ hỗ trợ 9/5

GÓI 1000 USERS

đ50.000K/Tháng

 • 01 Câu chào nhiều cấp
 • 1000 Số máy nhánh
 • 02 thiết bị đăng ký cùng 01 số máy nhánh
 • Hỗ trợ hardphone giao thức SIP
 • Hỗ trợ softphone trên PC, laptop, tablet, smartphone
 • Nhà mạng FTEL/CTEL/VNPT
 • Dịch vụ hỗ trợ 9/5
© 2020 ATHL Solutions JSC. All Rights Reserved.